KL Photography
Frosty Autumn Mountains

Frosty Autumn Mountains

A hazy mountain valley on a crisp Autumn morning.

Smokey Mountains 32/44